A1000系列變頻器

商品類別:進口材料

A1000系列三相變頻器 *A1000大容量變頻器 *200V級(三相電源用) 0.4~110KW *400V級(三相電源用) 0.4~630KW *無論是驅動感應馬達或是同步馬達(IPM馬達/SPM *馬達),都能實現高性能的電流向量控制 *感應馬達和同步馬達用變頻器可以通用 *可以透過參數設定,切換感應馬達與同步馬達 *即使無位置檢知器也能做到零速高轉矩 *驅動PM馬達時,無須位置控制必備的位置檢知器 *即使無上位控制器,能實現無位置檢知器定位控制 *使用高性能電流向量控制,感應馬達能實現高轉矩 *配備停電時馬達不空轉,而能快速安全減速停止的 *KEB (Kinetic Energy Back-up)功能 *可以選擇2種暫態停電補償功能 *標準產品符合RoHS指令 *同時備有防塵/防滴型IP54*等級保護結構的產品 *配備圖控程式編輯功能DriveWorksEZ *配備USB插槽,便於連接電腦 *使用過激磁煞車功能,無煞車電阻也能緊急停止 *標準配備RS-422/485通信功能MODBUS *業界首創附參數備份功能的可拆卸式端子台

修改日期:NO UPDATE

• CIMR-AT2A0004FAA    三相200V變頻器0.4Kw
• CIMR-AT2A0006FAA    三相200V變頻器0.75Kw
• CIMR-AT2A0008FAA    三相200V變頻器1.1Kw
• CIMR-AT2A0010FAA    三相200V變頻器1.5Kw
• CIMR-AT2A0012FAA    三相200V變頻器2.2Kw
• CIMR-AT2A0018FAA    三相200V變頻器3.0Kw
• CIMR-AT2A0021FAA    三相200V變頻器3.7Kw
• CIMR-AT2A0030FAA    三相200V變頻器5.5Kw
• CIMR-AT2A0040FAA    三相200V變頻器7.5Kw
• CIMR-AT2A0056FAA    三相200V變頻器11Kw
• CIMR-AT2A0069FAA    三相200V變頻器15Kw
• CIMR-AT2A0081FAA    三相200V變頻器18.5Kw
• CIMR-AT2A0110FAA    三相200V變頻器22Kw
• CIMR-AT2A0138FAA    三相200V變頻器30Kw
• CIMR-AT2A0169FAA    三相200V變頻器37Kw
• CIMR-AT2A0211FAA    三相200V變頻器45Kw
• CIMR-AT2A0250FAA    三相200V變頻器55Kw
• CIMR-AT2A0312FAA    三相200V變頻器75Kw
• CIMR-AT2A0360FAA    三相200V變頻器90Kw
• CIMR-AT2A0415FAA    三相200V變頻器110Kw

• CIMR-AT4A0002FAA    三相400V變頻器0.4Kw
• CIMR-AT4A0004FAA    三相400V變頻器0.75Kw
• CIMR-AT4A0005FAA    三相400V變頻器1.5Kw
• CIMR-AT4A0007FAA    三相400V變頻器2.2Kw
• CIMR-AT4A0009FAA    三相400V變頻器3.0Kw
• CIMR-AT4A0011FAA    三相400V變頻器3.7Kw
• CIMR-AT4A0018FAA    三相400V變頻器5.5Kw
• CIMR-AT4A0023FAA    三相400V變頻器7.5Kw
• CIMR-AT4A0031FAA    三相400V變頻器11Kw
• CIMR-AT4A0038FAA    三相400V變頻器15Kw
• CIMR-AT4A0044FAA    三相400V變頻器18.5Kw
• CIMR-AT4A0058FAA    三相400V變頻器22Kw
• CIMR-AT4A0072FAA    三相400V變頻器30Kw
• CIMR-AT4A0088FAA    三相400V變頻器37Kw
• CIMR-AT4A0103FAA    三相400V變頻器45Kw
• CIMR-AT4A0139FAA    三相400V變頻器55Kw
• CIMR-AT4A0165FAA    三相400V變頻器75Kw
• CIMR-AT4A0208FAA    三相400V變頻器90Kw
• CIMR-AT4A0250FAA    三相400V變頻器110Kw
• CIMR-AT4A0296FAA    三相400V變頻器132Kw
• CIMR-AT4A0362FAA    三相400V變頻器160Kw
• CIMR-AT4A0414FAA    三相400V變頻器185Kw
• CIMR-AT4A0515FAA    三相400V變頻器220Kw
• CIMR-AT4A0675FAA    三相400V變頻器315Kw
• CIMR-AT4A0930FAA    三相400V變頻器450Kw
• CIMR-AT4A1200FAA    三相400V變頻器560Kw

聯絡人姓名
聯 絡 電 話
電 子 信 箱
詢 問 內 容
驗證碼
如果看不清楚請點擊圖片刷新
   
輸入圖片上的字母
不區分大小寫