U1000 矩陣轉換變頻器

商品類別:進口材料

U1000 矩陣轉換變頻器 •220V系列:三相(5.5~75Kw) •400V系列:三相(2.2~220Kw) •新世代的馬達驅動,解決變頻器現有的問題 •利用制動電阻器將廢棄的熱能回收成為回升能量 •高功率因數且無電源高諧波 •無需加裝過去連接轉換器時所需的高諧波對策產品 •除感應馬達外,同步馬達能在無感應器狀態下控制 •簡易維護,具備參數備份功能 可拆式端子台 •提供DriveWorksEZ軟體,透過USB連接埠與PC連接 •符合認證 : UL/cUL/CE/RoHs

修改日期:NO UPDATE

訂購型號: 三相220V
• CIMR-UT2A0028AAA         三相變頻器5.5Kw /28A 
• CIMR-UT2A0042AAA         三相變頻器7.5Kw /42A
• CIMR-UT2A0054AAA         三相變頻器11Kw /54A
• CIMR-UT2A0068AAA         三相變頻器15Kw /68A
• CIMR-UT2A0081AAA        三相變頻器18.5Kw /81A
• CIMR-UT2A0104AAA         三相變頻器22Kw /22A 
• CIMR-UT2A0130AAA         三相變頻器30Kw /30A
• CIMR-UT2A0154AAA         三相變頻器37Kw /37A
• CIMR-UT2A0192AAA         三相變頻器45Kw /45A
• CIMR-UT2A0248AAA        三相變頻器55Kw /55A

訂購型號:三相400V
• CIMR-UT4A0011AAA        三相變頻器2.2Kw /11A
• CIMR-UT4A0014AAA         三相變頻器3.7Kw /14A
• CIMR-UT4A0021AAA         三相變頻器5.5Kw /21A
• CIMR-UT4A0027AAA         三相變頻器7.5Kw /27A
• CIMR-UT4A0034AAA         三相變頻器11Kw /34A
• CIMR-UT4A0040AAA         三相變頻器15Kw /40A
• CIMR-UT4A0052AAA         三相變頻器18.5Kw /52A
• CIMR-UT4A0065AAA         三相變頻器22Kw /65A
• CIMR-UT4A0077AAA         三相變頻器30Kw /77A
• CIMR-UT4A0096AAA         三相變頻器37Kw /96A
• CIMR-UT4A0124AAA         三相變頻器45Kw /124A
• CIMR-UT4A0156AAA         三相變頻器55Kw /156A
• CIMR-UT4A0180AAA         三相變頻器75Kw /180A
• CIMR-UT4A0216AAA         三相變頻器90Kw /216A
• CIMR-UT4A0240AAA         三相變頻器110Kw /240A
• CIMR-UT4A0302AAA         三相變頻器132Kw /302A
• CIMR-UT4A0361AAA         三相變頻器160Kw /361A
• CIMR-UT4A0414AAA        三相變頻器185Kw /414A

聯絡人姓名
聯 絡 電 話
電 子 信 箱
詢 問 內 容
驗證碼
如果看不清楚請點擊圖片刷新
   
輸入圖片上的字母
不區分大小寫